TVAROVÉ ZÁŘIČE A JEJICH VÝZNAM

Tvarové zářiče podporují a urychlují proces, pro který jsou určeny. Jsou to generátory specifické energie o určité kvalitě, která si najde svou cestu k plnění účelu zářiče. Tak jako má každá vibrace či vibrační interval svůj projev v charakteristické barvě, zvuku, pocitu, myšlence apod., má také svou interpretaci přes určitý tvar.

Připomeňme si platónská tělesa vepsaná do krychle a jejich spojení se živly jako příklad.

Tvarem lze tedy projevit určitý typ energie. Každý tvar na nás nějak působí, může rezonovat s jednou nebo více částmi naší bytosti, podobně jako v hudbě tóny v různých oktávách. Proto je také použití těchto tvarových zářičů víceúčelové.

 

Tvarový zářič OCHRANA :

 

 

zářič 3 finááál 

 


Tvarový zářič OCHRANA eliminuje z daného prostředí všechny cizí, přirozeně tam nenáležející kvality a energie. Prostředím ve zde uvedeném smyslu může být lidské tělo, potraviny, místnosti, domovy, pracoviště, různé výrobky, přístroje, stroje a technické zařízení.

 

Chrání před přítomností cizích energií v lidském těle.

Chrání před prostupem cizích energií do energetického obalu člověka.

Zefektivňuje očistné procesy v těle - detox, dieta

Podporuje uvolnění toxinů ze strukturálních vazeb

Podporuje vazbu toxinů na látky, které je tělo schopné vyloučit

Nepropouští do energetického obalu člověka technologické záření

Očištění potravin od cizorodých energiií vložených při zpracování, dopravě a manipulaci

Chrání potraviny od škodlivého záření v prostředí

Čistí prostor od energetické zátěže (od jiných lidí, materiálů apod.)

Udržuje energetickou čistotu místností, domova, prostředí a jiných prostor

Eliminuje vliv mikrovlnného záření v místnosti, na pracovišti, a dalším prostředí (5G síť, mobilní telefon, routery, mikrovlnka, atd.)

Přispívá k ochraně domova před nežádoucími situacemi (krádeže, havárie, vandalismus, poškození, apod.)

Chrání přístroje a motory před vytvářením nečistot a úsad z provozu

Udržuje čisté prostředí motorů, přístrojů (vysavač, mixér, auto, lednice, atd.)

Přispívá k bezporuchovému fungování  a provozu technických zařízení (bezproblémový chod auta, ochrana před krádeží, vyhnout se havárii, poškození)

Přispívá k ochraně aut před kolizemi a haváriemi

 

Příklady použití:

Zářič pro osobní očistu a ochranu před cizím vlivem jako přívěsek na krk

Textilní pytlík na pečivo či ovoce a zeleninu (obecně na očistu potravin a ochranu před vlivy nežádoucích energií)

Nákupní taška s tvarovým zářičem (potraviny potřebují být cca 15 minut vystaveny vlivu zářiče)

Podložka pod sklenici či talíř pro očištění nápoje a potravy od zanesených energií ze skladování, přípravy a manipulace, které přirozeně nejsou součástí nápoje nebo potraviny

Tvarový zářič umístěný na stěně místnosti (pro lepší spánek dětí i dospělých bez děsivých snů, pro místnosti, které jsou hodně frekventované a lidé tam zanechávají otisk svých nálad, pro prostředí zatížené rizikovým zářením apod.)

Nálepka na auto či přístroje v domácnosti pro ochranu před vlivem dalších technologických nebo osobních vlivů např. při kumulaci více působků v prostředí, které vytváří statickou elektřinu, prolínání elektromagnetických polí různých spotřebičů apod.

 

 

Tvarový zářič HOJNOST

 

zářič 50mm_

 

Tvarový zářič HOJNOST je generátorem všestranného a rovnoměrně rozloženého potencování, množení a násobení všech aspektů našeho života i naší bytosti. Ve středu otevírá a aktivuje vše, co je v nás a ve vlnách zesiluje a násobí naše možnosti, které pak k sobě z vnějšku přitahují rovnocenné kvality. Tvarový zářič Hojnost slouží k harmonizaci vnitřních a vnějších projevů hojnosti. Jak hmotnou-finance, tak nehmotnou. Pokud nevěřím, že si “zasloužím” hojnost, nemůže ke mně z venku přijít. Tvarový zářič nejprve probouzí a ladí mou psychiku, aby zarezonovala s vnější hojností. Pokud žiji ve světské hojnosti a chybí mi láska, vřelé partnerství, soulad s blízkými, hojnost niterného života, tvarový zářič probudí mou schopnost začít na správném místě tyto kvality vidět a rozvíjet. 

 

Příklady použití:

Ve fyzické rovině můžeme používat tvarový zářič HOJNOST pro podporu hmotné hojnosti, probouzení, rozrůstání a košatění fyzických kvalit:

  • Rychlejší uzdravení fyzických poškození těla přiložením zářiče na poškozené místo nebo nošením náramku či náhrdelníku s tvarovým zářičem 
  • Jako podporu rostlin pokojových i venkovních, v přítomnosti tvarového zářiče lépe prosperují, jsou zdravější a plodnější
  • Ošetření prostoru místnosti nebo bytu umístěním tvarového zářiče na stěnu pro celkové zvýšení prosperity prostoru, vhodné i do kanceláří nebo provozních prostor
  • Podpora pro namnožení hmotných statků či financí vložením znaku či přilepením samolepky s tvarovým zářičem na peněženku nebo na bankovní výpis s vyčíslením finanční částky, případně na vytvořené grafické znázornění (obrázek) žádoucí částky nebo hmotného statku (bytu, domu, zahrady, auta, počítače, sportovního vybavení, …)

 

energetických úrovních nás tvarový zářič HOJNOST podpoří v aktivaci dosud neprobuzených aspektů naší bytosti, které nás brzdí v rozvoji těch již aktivovaných kvalit, protože nejdále dosáhneme rovnoměrným rozvojem na všech úrovních:

  • Aktivace potlačovaných nebo dosud spících emocí a použití emocí jako paliva k dosažení svých cílů
  • Schopnost porozumět sám sobě
  • Schopnost projevit se, správně formulovat své potřeby a cíle
  • Rozšíření spektra svého myšlení, překročit své dosavadní hranice
  • Připuštění si svého potenciálu, vystoupení z omezení, která jsou nám podsouvána z venku
  • Změna ve vnímání vlastních hranic i hranic obecně ve vědě, přírodě, společnosti …

 

 

 

Tvarový zářič VLNĚNÍ :

 

Zářič 2

 

Tvarový zářič VLNĚNÍ podporuje cirkulaci ve fyzické i energetické úrovni člověka. V těle podporuje proudění lymfy. Zlepšuje prokrvení končetin a obecně všech periférií. Přispívá k rovnoměrné cirkulaci krve v těle. Podporuje proudění energií v energetických drahách neboli v meridiánech. Podporuje pohyb energií v energetickém obalu člověka, což má za důsledek schopnost opustit staré zvyky, obvyklé emocionální reakce a obvyklý způsob myšlení. Přispívá k rychlejšímu řešení všech nastalých situací. Podle umístění tvarového zářiče na těle můžeme cíleně podporovat různé systémy nebo orgány v těle. Rozprouděním energií se zlepšuje nálada a aktivuje chuť do života. 

 

Příklady použití:

Nošením trička s tvarovým zářičem podporujeme čistotu svých energií.

Přiložením tvarového zářiče na oblast žaludku a břicha podpoříme a urychlíme trávení

Přiložením tvarového zářiče na hrudník např. nošením náhrdelníku podpoříme vykašlávání a uvolnění dýchacích cest

Nošením tvarového zářiče jako náramku či kolem kotníku zlepšíme prokrvování končetin

Sezením na stoličce/židličce aktivujeme průchodnost energetických drah

Umístěním tvarového zářiče na vložku v obuvi aktivujeme cirkulaci celých dolních končetin

Tvarový zářič nám umožňuje nevnímat události staticky, ale vidět je s postupujícím časem

Pomáhá nám rozpohybovat a později snáze rozpustit emocionální zátěže

Udržuje nás mentálně svěží (člověk rychleji myslí) 

 

 

Tvarový zářič HARMONIE:

 

Zářič 1

 

Tvarový zářič HARMONIE nám pomáhá lépe se sladit se zemským prostředím, ukotvit se na Zemi a uzemnit se.  Podporuje v těle i v energetickém obalu člověka rovnoměrné působení vesmírných a zemských energií.  Při dosažení rovnováhy mezi těmito dvěma energiemi je člověk odolnější vůči všem vlivům a rozšíří se všechny jeho kapacity. Člověk snáze porozumí sám sobě. V tomto vyváženém stavu je schopen rychleji a v širším spektru realizovat své záměry. 

Tvarový zářič prohlubuje jeho schopnost být na správném místě ve správný čas a rozpoznat správný okamžik pro své záměry. S vyrovnanými energiemi v těle se člověk stává intuitivnějším a lépe komunikuje se svým vyšším já a svou duší. Přináší celkové zklidnění.

 

Příklady použití:

Nošením trička se celkově dostáváme do rovnováhy a stáváme se odolnějšími

Přispívá ke snížení roztěkanosti a nesoustředěnosti 

Pro schopnost hlubšího vhledu a porozumění lidem i situacím

Nošením šperků s tímto tvarovým zářičem se stereotypní zátěž běžného života stává snáze pochopitelná a zpracovatelná

Přichází hlubší porozumění účelu pozemských dějů a zkušeností

Člověk vnímá i nelehké situace s nadhledem a snáze porozumí jejich účelu

Sezením na stoličce/židličce se člověk zklidní a lépe usadí sám do sebe

S přítomností tvarového zářiče v prostředí člověka snáz nachází řešení a lépe se mu komunikuje se svým nitrem