O NÁS

Už před mnoha lety jsme se začali věnovat práci s energií a zkoumání procesu jak působí myšlenka na hmotu. Když člověk ve svém životě otevře toto téma, už z něj nevystoupí. Zkoumá víc a víc, chce vědět víc a víc, začne myslet a uvažovat jinak a vlastně to nás dovedlo až sem. Ponoříme-li se hlouběji a budeme konkrétní, hrály pro nás roli další fakta. Začali jsme si uvědomovat, že nejen fyzický svět má své zákony, ale i energetická a jemnohmotná / neviditelná sféra podléhá určitým zákonům, pravidlům a principům. Podpora a potvrzení těchto procesů, že to tak prostě je, přišlo s popularizací kvantové fyziky. Za pomocí terminologie nastavené kvantovou fyzikou se podařilo formulovat proces vkládání informace do libovolných medií, který jsme nazvali CONTINUAL CONNECTION. A projekt byl na světě :) 

Hodiny a hodiny jsme seděli, povídali, vylepšovali, aby to splnilo přesně ten účel, který má náš projekt splnit. Vytvořit pomůcku dostupnou pro každého. Jakýsi spouštěč změn, který probíhá jemně, bezpracně, dá se říci na pozadí každého dne. Pocit, že můžeme přispět k rozvoji, že se lidé díky našim výrobkům mohou cítit přirozeně a lépe, nás hnal kupředu a stalo se to motorem našich životů. 

Tělo je extrémně zahuštěná energie, která je řízena informací a když přenastavíme tuto informaci na počátku v jemnohmotné sféře, nová informace vstoupí do těla a zhmotní se. Koho by bavilo stále dokola opravovat tělo, které je formováno stále stejným signálem, jehož zhmotnění v těle způsobuje poruchu a disharmonii. V dnešní zrychlené době je málo lidí, kteří mají denně čas zabývat se tím, co všechno je špatně, na čem všem musí vědomě pracovat, aby jejich životy byly šťastnější, zdravější a jednodušší. Z čím vyšší úrovně ovlivňujeme hmotnou realitu, tím je to snadnější a stojí to mnohem méně úsilí a energie. Co je v mysli, to se odráží v těle. Proto je tento systém tak jednoduchý a rychlý. A hlavně, když jsme sami v sobě spokojení a šťastní, jsme inspirací a vzorem pro ostatní. Tím přispíváme k lepšímu prostředí i pro nás samé. Je to jak spirála tvoření. POMOZME SOBĚ - TÍM POMŮŽEME I SVÉMU PROSTŘEDÍ - A PŘESNĚ TO SE NÁM VRACÍ ZPĚT. 

Tím vším co přinášíme, přispíváme k uvědomění, že náš osud a hlavně náš život je opravdu pouze v našich rukou a náš vliv a dosah je mnohem, mnohem větší, než si myslíme a než jsme vůbec ochotni a schopni připustit.