JAK FUNGUJÍ INFORMAČNÍ ESENCE

Informační esence

Nelad v různých chvílích a situacích našeho života není neřešitelný, ale potřebuje pouze nasměrovat zpátky K NÁM SAMÝM. Použití esence na určité naše slabiny pomůže dát věci zase do pořádku a nemusíme dál žít s těžkou koulí ukotvenou na naší noze. Žijme s radostí a v souladu. 

 

Princip působení

 

Dříve, pokud byl člověk nemocný, léčilo se pouze fyzické tělo. Jak se vyvíjelo poznání, ukázalo se, že ve fyzickém stavu těla hraje důležitou roli psychika. Každý stav těla má předobraz ve stavu psychiky. Psychiku tvoří emoce a myšlenky, přesvědčení, zaběhnuté vzorce, podvědomé programy, atd. Informační medicína je ještě o patro výš. Nad myšlenkou, neboli jemnou hmotou či energií je ještě vyšší patro a to jsou informace  nebo data. Nám to poskytuje možnost zasahovat do procesu formování těla, nebo jakékoli hmoty, už v této informační/datové úrovni. Jako psychikou lze ovlivňovat tělo, tak psychiku lze ovlivňovat z patra nad ní, z informačního a datového pole. Informaci můžeme vložit do určitého nosiče neboli média a vpravit do prostředí člověka, do aury, do místnosti apod.

Informační medicína je o tom, že působí na zdraví těla a psychiky prostřednictvím vložených  informací. 

 

Naše firma používá tuto metodu v informačních esencích, kde je nosným mediem voda. Voda s tělem velmi dobře interaguje, protože tělo je ze 70-75% složeno z vody a nemá vedlejší účinky. Ať vodu nastříkáme na tělo či do prostoru, voda tam vnáší zahuštěnou informaci. Toto změněné prostředí se promítne do změny v psychice. Člověk začne postupně jinak myslet, jinak reagovat, změní životní postoje a to se promítne i do změny ve stavu těla.

 

Informačními produkty můžeme podporovat psychiku bez jakýchkoliv vedlejších účinků či kontraindikací. Nosným mediem nemusí být nutně pouze voda. Continual Connection vkládá informace nejen do nosného média vody jako u informačních esencí, ale také do prostředků aromaterapie jako jsou oleje nebo Roll-ony, elixíry, apod. 

 

PODROBNÝ POPIS PŮSOBENÍ

Informační esence pracují na principu přitažlivosti / magnetismu nebo také principu rovnorodosti – souladnosti jednotlivých informací, energií či kvalit. Hmota je zahuštěná informace. Informace se nejdřív zahušťuje do jemných energií, potom do hustších energií a pak se z nich stává hmota. Můžeme si proces představit jako trychtýř postupně klesajících, zahušťujících se informací a později energií, který je nahoře hodně široký s volným pohybem informací / dat a směrem dolů ke hmotě našeho fyzického těla houstne a stává se součástí našeho energetického obalu / aury a tyto jemné energie zformované z informací se nakonec zahustí až do fyzického těla. Jinými slovy se naše fyzické tělo formuje směrem shora dolů, z informací / dat přes energie do hmoty. Spektrum a kvalita informací určují stav našich energetických obalů, které formují naši psychiku (myšlenky a emoce) a ta zase predikuje stav našeho fyzického těla. Je to stejný princip, s jakým pracuje dnes již všeobecně uznávaná epigenetika.

 

jak funguje esence

 

Aplikací informační esence se do datového a energetického systému člověka vloží intenzivně zahuštěná specifická informace. Tato informace pak působí v obecné rovině přitažlivost odpovídajících kvalit, tedy přitahuje rezonující příležitosti, situace, prostředí, osoby, myšlenky, emoce. Jinými slovy nastavuje rozpoložení člověka do stavu, ve kterém je schopen z všude přítomného potenciálu reagovat ve správný okamžik na správný podnět, který je v souladu s používanou esencí = záměrem.

Při použití obrazné řeči si vezmeme například esenci na dobrý spánek. Přitahuje k sobě kvality dobrého a kvalitního spánku a člověk vydatně a dobře spí. V obraze to vypadá jako bychom měli nádobu našeho těla naplněnou různobarevnými kuličkami a my se rozhodneme, že jednu barvu = kvalitu kuliček upřednostníme pro nějaký okamžik či časový interval. Tedy, když dobrý spánek bude bílá barva, jako bychom do nádoby člověka nasypali kuličky s bílou barvou a ta je tam teď intenzivněji obsažena a přitahuje k sobě kvality bílé barvy = dobrého spánku. Protože všechna hmota vzniká směrem od nehmotné informace přes jemné energie do hustší hmoty, stejně se vložená informační esence promítne do hmoty = do těla. 

Do informačního pole člověka, do aury člověka, vkládáme požadovanou zahušťěnou informaci prostřednictvím informační esence. Tato informace je technologií Continual Connection uložena do nosného media - do vody. Voda byla zvolena z toho důvodu, že i samo lidské tělo je většinově tvořeno vodou a tím je vstup/průnik informací do těla naprosto přirozený. Tím, že člověk vodu nasycenou specifickou informací rozpráší na kůži, ve své blízkosti nebo ve svém prostoru, začne zahuštěná informace pracovat jako magnet. A stejně jako magnet přitahuje z prostředí k sobě rovnorodou kvalitu.

Informační esence je možné používat i v prostoru, např. v kancelářích pro podporu soustředěnosti a intenzity práce či kreativity, v ložnicích pro klidný a obnovující spánek, v dětských pokojích pro zbavení se strachu, obav ze samoty, ze tmy apod.

Obecně lze umístit do prostoru takovou informaci, která v systému člověka chybí.

 

vložená informace

 

Rychlost působení informační esence v energetickém systému člověka je závislá na prostupnosti jeho informačního a energetického obalu. Čím víc máme neměnných přesvědčení, emocionálních a mentálních vzorců svého chování a svých reakcí, které považujeme za jediné správné, tím je systém méně prostupný a pomaleji proniká nová informace do systému člověka.

Pokud v nás dříme dobrodruh, touha zkoušet nové věci, rozšiřovat paletu svého vědomí, svých myšlenek a prožitků, je náš informační a energetický systém pohyblivější a propustnější. Potom snadněji přijímá každý nový vstup a má aktivní schopnost tento vstup či podnět vyhodnotit, asimilovat či odmítnout.