JAK FUNGUJÍ INFORMAČNÍ ESENCE

Informační esence

Nelad v různých chvílích a situacích našeho života není neřešitelný, ale potřebuje pouze nasměrovat zpátky K NÁM SAMÝM. Použití esence na určité naše slabiny pomůže dát věci zase do pořádku a nemusíme dál žít s těžkou koulí ukotvenou na naší noze. Žijme s radostí a v souladu. 

 

Princip působení

Informační esence pracují na principu přitažlivosti / magnetismu nebo také principu rovnorodosti – souladnosti jednotlivých informací, energií či kvalit. Hmota je zahuštěná informace. Informace se nejdřív zahušťuje do jemných energií, potom do hustších energií a pak se z nich stává hmota. Můžeme si proces představit jako trychtýř postupně klesajících, zahušťujících se informací a později energií, který je nahoře hodně široký s volným pohybem informací / dat a směrem dolů ke hmotě našeho fyzického těla houstne a stává se součástí našeho energetického obalu / aury a tyto jemné energie zformované z informací se nakonec zahustí až do fyzického těla. Jinými slovy se naše fyzické tělo formuje směrem shora dolů, z informací / dat přes energie do hmoty. Spektrum a kvalita informací určují stav našich energetických obalů, které formují naši psychiku (myšlenky a emoce) a ta zase predikuje stav našeho fyzického těla. Je to stejný princip, s jakým pracuje dnes již všeobecně uznávaná epigenetika.

 

jak funguje esence

 

Aplikací informační esence se do datového a energetického systému člověka vloží intenzivně zahuštěná specifická informace. Tato informace pak působí v obecné rovině přitažlivost odpovídajících kvalit, tedy přitahuje rezonující příležitosti, situace, prostředí, osoby, myšlenky, emoce. Jinými slovy nastavuje rozpoložení člověka do stavu, ve kterém je schopen z všude přítomného potenciálu reagovat ve správný okamžik na správný podnět, který je v souladu s používanou esencí = záměrem.

Při použití obrazné řeči si vezmeme například esenci na dobrý spánek. Přitahuje k sobě kvality dobrého a kvalitního spánku a člověk vydatně a dobře spí. V obraze to vypadá jako bychom měli nádobu našeho těla naplněnou různobarevnými kuličkami a my se rozhodneme, že jednu barvu = kvalitu kuliček upřednostníme pro nějaký okamžik či časový interval. Tedy, když dobrý spánek bude bílá barva, jako bychom do nádoby člověka nasypali kuličky s bílou barvou a ta je tam teď intenzivněji obsažena a přitahuje k sobě kvality bílé barvy = dobrého spánku. Protože všechna hmota vzniká směrem od nehmotné informace přes jemné energie do hustší hmoty, stejně se vložená informační esence promítne do hmoty = do těla. 

Do informačního pole člověka, do aury člověka, vkládáme požadovanou zahušťěnou informaci prostřednictvím informační esence. Tato informace je technologií Continual Connection uložena do nosného media - do vody. Voda byla zvolena z toho důvodu, že i samo lidské tělo je většinově tvořeno vodou a tím je vstup/průnik informací do těla naprosto přirozený. Tím, že člověk vodu nasycenou specifickou informací rozpráší na kůži, ve své blízkosti nebo ve svém prostoru, začne zahuštěná informace pracovat jako magnet. A stejně jako magnet přitahuje z prostředí k sobě rovnorodou kvalitu.

Informační esence je možné používat i v prostoru, např. v kancelářích pro podporu soustředěnosti a intenzity práce či kreativity, v ložnicích pro klidný a obnovující spánek, v dětských pokojích pro zbavení se strachu, obav ze samoty, ze tmy apod.

Obecně lze umístit do prostoru takovou informaci, která v systému člověka chybí.

 

vložená informace

 

Rychlost působení informační esence v energetickém systému člověka je závislá na prostupnosti jeho informačního a energetického obalu. Čím víc máme neměnných přesvědčení, emocionálních a mentálních vzorců svého chování a svých reakcí, které považujeme za jediné správné, tím je systém méně prostupný a pomaleji proniká nová informace do systému člověka.

Pokud v nás dříme dobrodruh, touha zkoušet nové věci, rozšiřovat paletu svého vědomí, svých myšlenek a prožitků, je náš informační a energetický systém pohyblivější a propustnější. Potom snadněji přijímá každý nový vstup a má aktivní schopnost tento vstup či podnět vyhodnotit, asimilovat či odmítnout.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.